Koos Kooli


JCI Toompea kingib ranitsa ja koolitarbed lasterikaste perede 1. klassi minevatele lastele


Heategevuslik projekt Koos Kooli aitab kooliks vajaminevate vahenditega varustada kolm korda rohkem abivajavaid lapsi kui eelmisel aastal!

Heategevusprojekti Koos Kooli eesmärk on aidata suurperede lastel alustada kooliteed rõõmsalt ja hea varustusega. Annetuste toel kogutakse raha 1000 lapsele kooli minekuks vajalike tarvete ja ergonoomiliste koolikottide hankimiseks.

Koos Kooli projekti viib juba teist aastat läbi MTÜ JCI Toompea ( Ettevõtlike Noorte koda ) koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga. Aastal 2012 anti rikkalikult varustatud koolikotid üle 356 suurpere lapsele.

Esimesse klassi minek on lapse jaoks suur elumuutus. Lapsevanemate jaoks tähendab see suurt väljaminekut. Minimaalne vajalike koolitarvete soetamise kulu on keskmisel 120 eurot lapse kohta. Kui lapsi on peres palju, võib see pere jaoks tähendada karme valikuid. Riiklik ranitsatoetus Eestis puudub. Mitmed omavalitsused on sisse seadnud oma eelarvest välja makstava ranitsatoetuse, mis enamasti ei kata kõiki kulusid või ei täida oma tänases toetuse eraldamise vormis oma eesmärki. Enamikes Eesti omavalitsustes kooli mineku toetus puudub. Koos Kooli projekt aitab leevendada suureperede muret ja hoida sellega ära sotsiaalse lõhe süvenemist. Projekti juht ja algataja Piia Porr põhjendab projekti vajalikkust: „Meenub enda esimene koolipäev – uhke, rõõmus, põnev. Kui meil on killukegi võimalus seda päeva lastele rõõmsamaks teha, siis me seda teeme.“

Väikese lapse suur mure on läinud korda paljudele. Aastal 2013 on projekti suurtoetaja Olympic Casino, kes on annetanud raha 100 koolikoti ostmiseks ja varustusega täitmiseks. Koos Kooli lõputseremoonia ja pidulik koolikottide üleandmine toimub 18.augustil Tallinnas Viktoria Keskuses, kes on samuti projekti toetaja. Viktoria Keskuse tegevjuht Kert Kivistik põhjendab projektis osalemist: „Tuleviku võtit kannavad haritud noored, seega lisame ka meie väikese panuse, et elu Eestimaal võiks olla veelgi parem!“

Igaüks, kellele läheb korda soov, et väikesed lapsed saaksid alustada elu ühte olulisemat etappi hea stardiga hoolimata perekonna majanduslikest võimalustest, saavad anda oma panuse projekti õnnestumiseks. Avatud on annetustelefon 900 77 25, kuhu helistades annetate 5 eurot. Avatud on pangakonto, kuhu saab kanda tulumaksuvabalt enda valitud summa (SA JCI Estonia Heategevusfond, 221050565002, märksõnaga KOOL). Võimalus on ka osta koolitarbeid ja annetada need projektile. See on hea ja mugav võimalus eelkõige ettevõtetele! Projekti annetuskastid on väljas Knopka, Sportlandi, Järva Tarbijate Ühistu ja Juustukuningate kauplustes.


MILLAL?
Raha ja koolitarvete kogumine sellel hooajal kestab 2012 aasta detsembrist kuni augusti lõpuni 2013. 18. augustil toimub koolitarvete pidulik üleandmine lastele. Lõputseremoonia toimub  Viktoria Keskuses Tallinnas

Logo (keskus)
KONTAKT
JCI Toompea
Piia Porr, projektijuht
GSM : 56 568 950

Ülemiste Sportlandi kastikese suur sisu:) 2012 a.